Nedre del av Grefsenveien, fra Storo og oppover

Metadata

Tittel

Nedre del av Grefsenveien, fra Storo og oppover

Beskrivelse

Bildet er tatt fra Storokrysset i begynnelsen av 1920-årene og viser bebyggelsen opp mot den senere Disen trikkeholdeplass.Denne delen av Grefsenveien ble dengang kalt "Leirveien". Den ble ca. 10 år senere oppgradert til dekke med brosten opp til Lettvintveien. Dette var forretningsstrøket på Grefsen. I første hus i høyre rekke lå Grefsen apotek, deretter fulgte huset med en filial av Kristiania/Oslo Sparebank. Ovenfor huset med spir på taket, nå hjørnet av Grefsenveien og Bjerkealleen, bodde Engelschjøn Hansen som drev kolonialforretning på den andre siden av veien. I nærmeste hus i venstre rekke lå huset med alle barns drøm, en kortevareforretning med leketøy. Senere holdt Bakken & Sæter Sportsforretnings og på 2000-tallet Comfort rørlegger til i huset. I det neste huset lå fargehandelen til Bjarne Johnsen, senere Ole S.Christensens jernvarehandel. Her startet Bakken & Sæter sin sportsforretning for senere å flytte ned til krysset. Deretter huset med kolonialforretningen (2000-tallet: Blomster,) og huset med bakerforretningen til Olaf Strand.

Dato (årstall)

BildeID

20060054

Fotograf

Avbildet korporasjon

Storokrysset

Sted

Bydel

Giver

Skagen,Axel

Informant

Skagen,Axel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05