Myrer gård: Fra gårdsdrift til boligbygg (3)

Metadata

Tittel

Myrer gård: Fra gårdsdrift til boligbygg (3)

Beskrivelse

Etter 2. verdenskrig var det et stort behov for nye boliger i Oslo. Her er utbyggingen av boligblokker på Myrer gård kommet godt i gang. Fortsatt ligger mesteparten av gårdstunet inntakt, men gårdsdriften er opphørt. De to bygningene i vinkel er stallen til høyre og fjøset til venstre, med stabburet bortenfor. Våningshuset skimtes bak stallen. Til høyre i bildet ser vi blokkene i Nordstjerneveien, bakenfor ligger de aller første blokkene med adresse til Myrerveien. På hitsiden av gården bygges blokker som skal få adresse til Kurveien, som i denne perioden ble forlenget nordover fra Hareveien. Over jordet bak gården er Myrerskogveien under bygging. I bakgrunnen bebyggelsen bortover Grefsenplatået og Grefsen kirke. Bildet er tatt fra Fallanveien 21 i Myrerskogen.

Dato (årstall)

BildeID

20100046

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22