Mustads fabrikker i forfall

Metadata

Tittel

Mustads fabrikker i forfall

Beskrivelse

Mustads fabrikker på Kjelsås ble nedlagt i 1961. Lokalene ble fram til 1970 leid ut og brukt bl.a. av bedriften Jernløkken. En del bygninger forfalt, slik vi kan se av dette bildet. Hele Mustadområdet var i 1965 blitt kjøpt av Aftenposten/Schibsted, som planla trykkeri og administrasjonsbygg her. Det var stor motstand lokalt mot dette, og i 1970 brukte kommunen sin forkjøpsrett og overtok. I 1972 fikk en gruppe brukskunstnere lov til å etablere seg i de gamle fabrikklokalene nede ved Akerselva. Noen bygninger ble rehabilitert, de dårligste ble revet. Med utgangspunkt i middelalderens navn på Akerelva, "Frysja", etablerte kunstnerne en stiftelse, "Frysja Brukskunstsenter", senere endret til "Frysja senter".

Dato (årstall)

BildeID

20010014

Fotograf

Avbildet korporasjon

Mustads Fabrikker

Sted

Bydel

Giver

Brun, Edel

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17