Musikksalong på Grefsen Folkesanatorium, 1906

Metadata

Tittel

Musikksalong på Grefsen Folkesanatorium, 1906

Beskrivelse

Musikksalong på Grefsen Sanatorium 1906.
Grefsen Vandcuranstalt, på folkemunne Grefsen Bad, var en helseinstitusjon og bad for Kristianias bedrestilte borgere i annen halvdel av 1800-tallet. Det sto ferdig i 1858 med tre bygninger rundt et tun. Den rommet både varmt- og kaldtvannsbad som fikk vann fra de helsebringende kildene i Grefsenåsen. I 1898 ble hele anlegget tatt i bruk som sanatorium, Grefsen Folkesanatorium, for tuberkuløse pasienter. Det ble nedlagt i 1971. Det ble foretatt en omfattende restaurering av bygningen omkring år 2010. Den inneholder i dag små leiligheter.

Dato (årstall)

BildeID

GN0193

Avbildet korporasjon

Grefsen Sanatorium

Giver

Oslo Byarkiv

Informant

Oslo Byarkiv

Rettighetshaver

Oslo Byarkiv

Registreringsdato

2002-07-12