Kjelsåsveien, Grefsen Bad/Sanatorium, Dr. J. Mjøens hus

Metadata

Tittel

Kjelsåsveien, Grefsen Bad/Sanatorium, Dr. J. Mjøens hus

Beskrivelse

Ned mot jordet, som tilhører Østre Grefsen gård, ser vi hageanlegget til dr. Mjøen, som blant annet omfattet en kjeglebane. Øverst i hageanlegget huset med to fløyer, en mot vest og en mot sør. Bak bolighuset ser vi taket på en av bygningene på Grefsen Bad/Sanatorium. Flere bygninger til høyre. Kjelsåsveien ligger like bak dr. Mjøens hus, stabbesteiner kan anes til høyre bortenfor hageanlegget. Grefsenåsen i bakgrunnen. Utsnitt av et større bilde.

Dato (årstall)

BildeID

20050088

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Vaagbø, Mie

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05