Interiør av Gamle Aker kirke

Metadata

Tittel

Interiør av Gamle Aker kirke

Beskrivelse

Fotografi av maleri utført av maleren Herbert Andersson, som var svoger av Mons Hartvedt. Mons Hartvedt restaurerte Gamle Aker kirke i årene 1951 - 1955.

Dato (årstall)

BildeID

20070004

Fotograf

Giver

Hartvedt, Trygve

Informant

Hartvedt, Trygve

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05