Husmannsplassen Fjellstuen ved Grefsenkollveien

Metadata

Tittel

Husmannsplassen Fjellstuen ved Grefsenkollveien

Beskrivelse

Husmannsplassen Fjellstuen ble senere utbygget til serveringsstedet Grefsensetra. Veien på bildet er Grefsenkollveien, den gang Trollvannsveien. Veien ble sterkt utbedret i 1920-årene. Grinda til venstre befinner seg omtrent der innkjørselen til boligkomplekset Grefsenkollveien 12 ligger.

Dato (årstall)

BildeID

19840047

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Boka "Under åsen Langs elva", s 40

Informant

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05