Huset i urskogen ved teglverket

Metadata

Tittel

Huset i urskogen ved teglverket

Beskrivelse

Det gamle huset i urskogen ved Havnen Teglverk. Fra Inger Munchs bildebok om Akerselva.

Dato (årstall)

Rettigheter

Ja. Ikke offentlig.

BildeID

NX9166

Fotograf

Avbildet korporasjon

Havnens teglverk (i Maridalsveien)

Registreringsdato

2003-04-23

Andre kommentarer

Bildene er fra bildeboken om Akerselva, N.W.Damm & Søn, 1932.