Historielagets årsmøte på "Vellet", 1989.

Metadata

Tittel

Historielagets årsmøte på "Vellet", 1989.

Beskrivelse

Historielagets årsmøte på Grefsen og Disen velhus.
Harry Lagert, stående til venstre på det øverste bilde, hadde da vært formann i Historielaget i ti år og tok gjenvalg i ytterligere to år.

Dato (årstall)

BildeID

GD0064

Avbildet korporasjon

Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen

Bydel

Publikasjon

S 142

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-03