Hagen på Morells gård/Nedre Grefsen gård

Metadata

Tittel

Hagen på Morells gård/Nedre Grefsen gård

Beskrivelse

Parkanlegget på Morells gård sett fra huset.
Tunet på Nedre Grefsen gård, som var eid av Peter Andreas Morell, lå der Grefsenhjemmet ligger i dag. Hovedbygningen eksisterer fortsatt og ligger nedenfor hjemmet.

Dato (årstall)

BildeID

20070005

Bydel

Publikasjon

Nord i Aker, s. 64-65

Giver

Hauglum, Anne-Grete

Informant

Hauglum, Anne-Grete

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05