Grefsenveien 57, Oslo Sparebanks bygning

Metadata

Tittel

Grefsenveien 57, Oslo Sparebanks bygning

Beskrivelse

Dette huset, Grefsenveien 57, var tidligere eid av Oslo Sparebank som hadde banklokaler i første etasje inntil 1950 i konkurranse med Aker Sparebanks filial i Grefsenveien 61. Senere ble Oslo Sparebank og Aker Sparebank slått sammen og fikk navnet Sparebanken NOR med lokaler i Grefsenveien 61, deretter DNB, som flyttet til Vitaminveien på Storo i 2015. En periode før DnC/DnB var også Gjensidige inne i Sparebanken.

Dato (årstall)

BildeID

20120007

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt 2/2011

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22