Grefsenplatået og Kjelsås

Metadata

Tittel

Grefsenplatået og Kjelsås

Beskrivelse

Flyfotoet viser Grefsenplatået med Grefsen kirke til venstre, Øvre Grefsen til høyre, Kjelsås med Norsk Teknisk Museum mot Maridalsvannet. Myrerområdet med OBOS-blokkene, Myrerfeltet / Myrerjordet og trygdeboligen. Myrerskogen bak og ovenfor boligblokkene. Innenfor Maridalsvannet ser vi jordbruksområdene i Maridalen, åsene nord i Maridalen og mot høyre store deler av Lillomarka. I nedre høyre hjørne ser vi Vestre Grefsen gård, St. Josephsøstrenes hjem

Dato (årstall)

BildeID

20060165

Bydel

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05