Grefsenkollen sportsstue 1927

Metadata

Tittel

Grefsenkollen sportsstue 1927

Beskrivelse

Grefsenkollen restaurant, et "landemerke" helt på toppen av Grefsenåsen. Bygget er nesten uforandret siden det ble reist i 1926. Grefsenkollen sportsstue/restaurant er tegnet av arkitekt Arne Pedersen i en nasjonalromantisk stil og sto ferdig i 1927, i følge Oslo byleksikon. Sportsstuen var en del av planen om å gjøre Grefsenåsen til et friluftsområde for Oslos og Akers befolkning. Et system av stier fantes alt fra den tiden da Grefsenåsen var et rekreasjonsområde for gjester på Grefsen bad. I planen inngikk ellers Trollvannet som badeplass, akebakken fra toppen av kollen og ned til Frennings vei, hoppbakkene Trollvannsbakken og Storo/Grefsenbakkene. Senere kom også alpinanleggene Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. Sportsstuen ble finansiert og drevet av Ringnes bryggeri, senere av Oslo kommune, inntil den ble privatisert i 1984.

Dato (årstall)

BildeID

JUB_658

Fotograf

Bydel

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker, s. 274

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05