Folk står i kø ved Storo gård

Metadata

Tittel

Folk står i kø ved Storo gård

Beskrivelse

Velkjent situasjon fra krigsårene.Her er det kø til Storo gartneri i Grefsenveien, like nedenfor Storobrua. Selve gartneriet lå vest for gården. I nabolokalet var det skomakerverksted.
Det ble fort snaut med varer i butikkene. Med det fulgte rasjonering og rasjoneringskort for brød, klær, skotøy, tobakk, brensel, brennevin osv. Mye manglet helt. Mange barn som ble født under krigen, smakte appelsiner og sjokolade først etter frigjøringen. Oppfinnsom heten var stor blant folk når det gjaldt å "orge" mat og svartebørshandel var utbredt.

Dato (årstall)

BildeID

JUB_879

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker, s. 200. Også inntatt i Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalens Kalender 2015 med tema 1940 - 1945. Kalenderblad Mars..

Informant

Eng, Kari

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05