Enkel hytte i Solemskogen

Metadata

Tittel

Enkel hytte i Solemskogen

Beskrivelse

Solemskogen ble utparsellert i årene etter 1903 av brukseier Anton Tschudi. Bildet er tatt ca. 1910 og viser en enkel hytte, mest sannsynlig beregnet på ferie og fritid. Svært mange av hyttene ble etter hvert utvidet til helårsboliger. Bebyggelsen omtales som "Kolonien i Solumskogen", men området har sannsynligvis navn etter kjøpmann A. Solem som eide Sandaker gård med tilhørende skog rundt 1840.

Dato (årstall)

BildeID

20060098

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Streiftog i Kristiania med Kodak. Jacob Dybwads forlag 1911.

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05