Drikkevann og gårdsdrift.

Metadata

Tittel

Drikkevann og gårdsdrift.

Beskrivelse

Helt siden Maridalsvannet ble tatt i bruk som drikkevannskilde, har forurensning av vannet vært et aktuelt tema. Allerede i 1889 behandlet bystyret i Christiania spørsmålet. I et skriv heter det bl.a. : "Badning i Maridalsvannet og Oppføring av Badehus maa være forbudt. Vask og Skylling af Klær er ogsaa forbudt." Bildet viser Skjerven gård.

Dato (årstall)

BildeID

20020092

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2 /2002, side 12.

Informant

Maarud, Thor

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05