Brønnene i Kjelsåsskogen (2)

Metadata

Tittel

Brønnene i Kjelsåsskogen (2)

Beskrivelse

Etter utgravingen av byggetomter i Midtoddveien 1, ble utbyggingsområdet dekket med vanntett duk før påfylling av ny masse, trolig for å hindre vannet i å samle seg. Duken gjorde at en del fordypninger i terrenget kom tydelig fram. Her lå sannsynligvis brønnen i Kjelsåsskogen. Personen på bildet hjelper oss til å se størrelsen på fordypningene.

Dato (årstall)

BildeID

20060035

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2006, side 30

Giver

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Informant

Cederbrand, Olle
Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05