Brønnene i Kjelsåsskogen (1)

Metadata

Tittel

Brønnene i Kjelsåsskogen (1)

Beskrivelse

Da eiendommen Midtoddveien 1 ble bygget ut for få år siden, kom det ved utgravingen fram store fordypninger i fjellgrunnen som straks ble fylt med vann. Om det var akkurat her brønnene lå, vites (i 2006)ikke, men det er nærliggende å tro at vannet kom fra "kilden i åsen". For å tydliggjøre vanndammene et det lagt på litt "kunstig" blåfarge.

Dato (årstall)

BildeID

20060034

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2006, side 30

Giver

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Informant

Cederbrand, Olle
Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05