Brekke gård, låve og vognskjul

Metadata

Tittel

Brekke gård, låve og vognskjul

Beskrivelse

Brekke gård var en stor gård og låven bar preg av det. Gården var en del av Brekke bruk og tilhørte Løvenskiold. Låven var en stor vinkelbygning med to låvebruer. Litt av vognskjulet sees til høyre. Da bildet ble tatt var gårdsdriften slutt og låven var i bruk som lager for bygningsmateriell, denne virksomheten hos Løvenskiold fikk senere navnet Maxbo. Bildet er hentet fra Løvenskiolds interne blad "Nordmarksposten".

Dato (årstall)

BildeID

20050096

Avbildet korporasjon

Brekke gård

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05