Brekke gård - hovedhuset

Metadata

Tittel

Brekke gård - hovedhuset

Beskrivelse

Hovedbygningen på Brekke gård. Brekke gård ble bygget 1814-1820 av Peder Anker. Arkitekt: J.G. Løser. Brekke ble første nevnt i 1369. Det var kirkegods til 1530-tallet , deretter krongods til 1663. Fra slutten av 1600-tallet til ca 1800 var brekke en viktig del av Nordmarksgodset.

BildeID

KA0201

Avbildet korporasjon

Brekke gård

Gårds/bruksnr.

Gårdsnr. 59

Sted

Bydel

Giver

Oslo Bymuseum

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2002-10-02