Bolighus i Solemskogen

Metadata

Tittel

Bolighus i Solemskogen

Beskrivelse

Solemskogen ble utparsellert i årene etter 1903 av brukseier Anton Tschudi. Bildet er tatt ca. 1910 og viser et av de mer vanlige bolighusene som ble bygget på denne tiden.I omtalen av dette huset heter det: "Hytterne er jo i Regelen Produkter av Eiernes egne Hænders Gjerninger, og det er ingenlunde alle der lægger det Arbeide heri, som De ser paa dette Billede. Glade og fornøide gjorde imidlertid alle Indtryk af at være, og man maa af fuldt Hjerte unde dem den Hygge de der oppe finder i sine selvlagede "Krybind", selv om disse ikke er saa storartede."

Dato (årstall)

BildeID

20060100

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Streiftog i Kristiania med Kodak. Jacob Dybwads forlag 1911.

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05