Arne Pedersen mottar Historielagets kulturvernpris for 2008, på vegne av Nydalens Sangforening.

Metadata

Tittel

Arne Pedersen mottar Historielagets kulturvernpris for 2008, på vegne av Nydalens Sangforening.

Beskrivelse

Arne Pedersen mottar kulturvernprisen av Frank Aage Fjellbekk. Arne Pedersen er formann i Nydalens Sangforening under 150års-jubileet. Prisen ble delt ut på Historielagets årsmøte i Menighetssenteret. Finn Geiran sees bak i midten.

Dato (årstall)

BildeID

20080037

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 02/08 s. 41

Giver

Fossum, Per Kristian (ingeniør)

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05