Administrasjonsbygningen på Aker sykehus.

Metadata

Tittel

Administrasjonsbygningen på Aker sykehus.

Tema

Beskrivelse

Administrasjonsbygningen på Aker sykehus ble bygget som krigslasarett for tyske offiserer under 2. verdenskrig,
Hele Aker sykehus var okkupert av tyskerne under krigen. Dermed måtte fødende kvinner dra til Berg Skole.
Denne bygningen ble brukt til rehabilitering av offiserene etter den egentlige behandlingen og fikk en representativ karakter.
Den ble senere (ca. 1970) mens det var full drift på Aker sykehus brukt til rehabiliteringspostene.

Dato (årstall)

BildeID

20120025

Fotograf

Fargeinfo

Farger

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22