5. gym (russ) ved Grefsen vg. skole

Metadata

Tittel

5. gym (russ) ved Grefsen vg. skole

Beskrivelse

5.gymnasklasse tilsvarer i dag 3. gym. Foran fra v.: Harriet Bakken, Kristin Halsnes, Ingeborg Guldberg, Paul Solberg, lektor Lars Aslaksrud, Per Kleppestø, Aud Meinert Andersen (gift Jor), Calli Thaugland, Astrid Johannessen. Bak fra v.: Ole Guthu (?), Sverre Darnok, Bjarne Nilsen, (?), (?),Ronald Iversen, Kjell Johnsen, Ola Helleland.

Dato (årstall)

BildeID

20090305

Sted

Bydel

Giver

Grefsen gymnas (Grefsen høiere almenskole)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22