3. realskoleklasse ved Grefsen videregående skole, 1951.

Metadata

Tittel

3. realskoleklasse ved Grefsen videregående skole, 1951.

Beskrivelse

3. realskoleklasse tilsvarer i dag 10. klasse på ungdomsskolen.
Skolen ble bygget som middelskole (Aker Kommunale Middelskole) og sto ferdig i 1921. Skolen fikk gymnasklasser i 1932.
Bakerste rekke fra v.: (?) Hans Christensen, Frank (?), (?) (?). 2. rekke fra v.: lektor Andreas Ullerud, Aud Knutsen (gift Munch Jensen), Kjell Dahl, (?), Karin Irene Eriksen (gift Sørby). Foran fra v.: de 6 første ukjente, helt til høyre er Reidun Langdalen og lektor Johannes Brune.

Dato (årstall)

BildeID

20090294

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22