3. realskoleklasse ved Grefsen videregående skole, 1946

Metadata

Tittel

3. realskoleklasse ved Grefsen videregående skole, 1946

Beskrivelse

3. realskoleklasse tilsvarer i dag 10. klasse på ungdomsskolen.
Skolen ble bygget som middelskole (Aker Kommunale Middelskole) og sto ferdig i 1921. Skolen fikk gymnasklasser i 1932.
Bakerste rekke til høyre: Lektor Bernhard Opsiøn.

Dato (årstall)

BildeID

20090300

Sted

Bydel

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22