3.realskoleklasse, Grefsen høyere skole, 1954.

Metadata

Tittel

3.realskoleklasse, Grefsen høyere skole, 1954.

Beskrivelse

3.realskoleklasse tilsvarer i dag en ekstra 11. klasse i ungdomsskolen. Foran fra v.: Trond Berg, Karin Kirkeby, Berit Solvang, Ingerid Dahl, (?) (?) (?) Turid A. 2. rekke fra v.: Harald Brusgård (?), Vidar Voldene, Reidun ? (?) (?), Gunnar Ramsøe, Bjørn Fjeld. 3. rekke fra v.: Tore Brækken, Terje Larsen, Steinar Jarlsbo, Tore Aas (?),Arvid Waage.

Dato (årstall)

BildeID

20090287

Avbildet korporasjon

Grefsen høyere skole (Fra 1976 Grefsen videregående skole)

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22