3. gym ved Grefsen videregående skole, 1946

Metadata

Tittel

3. gym ved Grefsen videregående skole, 1946

Beskrivelse

3. gym tilsvarer i dag 1. gym videregående skole.
Skolen ble bygget som middelskole (Aker Kommunale Middelskole) og sto ferdig i 1921. Skolen fikk gymnasklasser i 1932. Midt på første rad er lektor Johs. Krogsrud. Nr. 7 fra v. i første rad er Grethe Werner.

Dato (årstall)

BildeID

20090299

Avbildet korporasjon

Grefsen høyere skole (Fra 1976 Grefsen videregående skole)

Sted

Bydel

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22