2. realskoleklasse Grefsen videregående skole, 1946

Metadata

Tittel

2. realskoleklasse Grefsen videregående skole, 1946

Beskrivelse

Skolen ble bygget som middelskole (Aker Kommunale Middelskole) og sto ferdig i 1921. Skolen fikk gymnasklasser i 1932.
2. realskoleklasse tilsvarer i dag 9. klasse på ungdomsskolen. Midt på første rad ses lektor Lars Aslaksrud.

Dato (årstall)

BildeID

20090301

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22