1. realskoleklasse, Grefsen høyere skole

Metadata

Tittel

1. realskoleklasse, Grefsen høyere skole

Beskrivelse

1. realskoleklasse tilsvarer i dag 8. klasse i ungdomsskolen. 1. rad fra v.:Sol Madsen (russ), Sylvia Margit Tvam, Turid Holsen, Randi Marie Andersson, Anne-Lise Torvaldsen, Synnøve Bjørndal, Eldrid Storvik, Käthe Nowacki, Anne Marie Aarflot, Tove Eriksen. 2. rad fra v.:Steinar Skrøvseth, Knut Samuelsen, Eva Løvås,Jorunn Morgenlien, Ragndid Jahnsen, Kari Normann Olsen, Sigrid Bjerke, Jon Petter Hovden, Ivar Hultin. 3. rad fra v.: Per Haugnes, Svein Hornås, Per Gundersen, Odd Yngvar Haug, Terje Jandar, Arne Syversen, Jan Løvdal, Terje Iversen, Bjørn Fjeld.

Dato (årstall)

BildeID

20090283

Sted

Bydel

Giver

Grefsen gymnas (Grefsen høiere almenskole)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22