1. Grefsen speidertropp på landsleir i Brunlanes i 1960

Metadata

Tittel

1. Grefsen speidertropp på landsleir i Brunlanes i 1960

Beskrivelse

Forran fra venstre: Ukjent, Ragnar Mensner, Karsten Rud, ukjent, ukjent, Per Ola Brevig, Terje Mensner, Roald Engebretsen
2. rekke fra venstre: Øyvin Firman, Amund Gaut, ukjent, ukjent, Tor Suhrke, Halvor Firman, Stein Breiholz
3. rekke fra venstre: Steinar Sanne, Jon Nordheim, Per Tronsmo, Steinar Holt, Ronald Eriksen, Per Arne Fjeldstad, Bernt Terje Evensen, Rolf Hansen, Terje Engebretsen, Kjell Sverre Hox.
Bakre rekke fra venstre: Arild Hartvedt, Kjell Kopseng, Terje Hansen, Steinar Borrebæk, Odd Geiran, Fritz Nowacki, Nils Tolleshaug, Trygve Hartvedt.
Patruljene hadde navnene Elg, Falk, Mår og Oter.

Dato (årstall)

BildeID

20080022

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Hartvedt, Arild

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05