Våningshuset på Vestre Sæter gård

Metadata

Tittel

Våningshuset på Vestre Sæter gård

Tema

Beskrivelse

Våningshuset på Vestre Sæter gård i Seterveien 2 B. Gården ble delt i 1852, og bruksnr 1 (som vi ser mønet på) ligger her bak huset til venstre (nå revet). Gården ble også kalt Gressæter, en forvanskning av en tidligere eiers navn, Lars Gregersen. Gregersen kjøpte gården i 1825 og skilte ut bruksnr 2 i 1852. Huset på bildet ble bygget i 1876-77 av den kjente jomfru Andersson, en nær venninne av Per Christen Asbjørnsen.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030371

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

182/2

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Veiene på Nordstrand og Ljan, bydel 8, s. 67. Utsikt over Nordstrands historie, s. 17 og s.23-25. Sør i Aker 1997, s. 35-39.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-20