Våningshuset på Lambertseter gård

Metadata

Tittel

Våningshuset på Lambertseter gård

Beskrivelse

Våningshuset på Lambertseter gård sett fra nord. Barn med voksenfølge er på vei til skolen, som vi ser i bakgrunnen til venstre. Lambertseter skole sto ferdig 24.08.1953. (Første byggetrinn)

Dato (årstall)

BildeID

SA20040016

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

159

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker 1993, "Fra bønder til blokker" , Sekne, Ivar: Et skoleeksempel, 2003

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2002-12-18