Vi står på sydsiden av Nordstrandveien i 1945/46

Metadata

Tittel

Vi står på sydsiden av Nordstrandveien i 1945/46

Beskrivelse

Vi står på sydsiden av Nordstrandveien i området der plassen Tallberg lå (ref. flaggstangen til venstre) og ser nordover mot Nordstrandveien 42, "Sporten". Til venstre ser vi forretningen Louise Aase og til høyre Nordstrand Sport A/S.

BildeID

SA20030344

Gårds/bruksnr.

183

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2002-12-18