Vi ser sydover tunet på Tyslevseter like etter 2. verdenskrig

Metadata

Tittel

Vi ser sydover tunet på Tyslevseter like etter 2. verdenskrig

Tema

Beskrivelse

Vi ser sydover tunet på Tyslevseter like etter 2. verdenskrig med våningshus (som fortsatt står) og sidebygning. Navnet er etter den danske prokurator Christian Tødsleuf (1731-92), som kjøpte gården Tungebråten. I 1776 skilte han ut den nordre delen som er navnesatt etter ham. Kjente senere eiere har vært handelsgartner Fredrik Lindbäck (1828-97) og vekselmegler Fredrik Kittel-Nielsen (1864-1926).

BildeID

SA20030341

Gårds/bruksnr.

183/4

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Veiene på Nordstrand og Ljan, Bydel 8, 1998, s. 65

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-07