Vi ser nordover mot Malmøysundet

Metadata

Tittel

Vi ser nordover mot Malmøysundet

Beskrivelse

Malmøya og Ormøya (til høyre). Den nåværende broen over sundet kom i 1965. I høyre bildekant ser vi Ormøya kirke fra 1893. Øverst på Ormøya er det et et ca 20 meter høyt observasjonstårn av tre som tyskerne satte opp under krigen. Dette var et ledd flyvarslingssystemet mot allierte flyangrep. Tårnet ble revet i 1950.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030221

Gårds/bruksnr.

198

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

BekkeLEIENE FISKERlaget, 1992, s.56

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-05-08