Vinterbilde av Munkerud gård

Metadata

Tittel

Vinterbilde av Munkerud gård

Beskrivelse

Vinterbildet viser våningshuset og låven på Munkerud gård sett mot sydøst fra Nordstrandveien. Der frukttrærne i forgrunnen står, ligger nå atriumhusene med nummer fra 67 til 71.

BildeID

SA20030363

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

181

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Veiene på Nordstrand og Ljan, bydel 8. 1998, s. 43.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-20