Villa Heimro ved Skullerud, ca 1920-25

Metadata

Tittel

Villa Heimro ved Skullerud, ca 1920-25

Beskrivelse

Villa Heimro i Enebakkveien ved Skullerud, ca 1920-25. De eldre til høyre i bakgrunnen er Martin Jensen Fjeldstad (1862-1927) og hustru Karen (1858-1947). Sønnen Sigurd (med hesten) og hustruen Magna (bak til venstre) eide Heimro med ca 35 mål fra omtrent 1920. Datteren Karen Hella (gift med Melvin Ekeren, Sæter Blomsterutsalg fra 1938 til 1985) og Anna Benda (wienerbarn som kom til Norge etter 1. verdenskrig) er de to småpikene på bildet.

BildeID

SA20030338

Fotograf

Gårds/bruksnr.

168

Sted

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker, 1987, s. 126

Giver

Ekeren, Hella

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-07