Villaen "Florida" på hjørnet av Ljabruveien og Mosseveien

Metadata

Tittel

Villaen "Florida" på hjørnet av Ljabruveien og Mosseveien

Beskrivelse

Villaen "Florida" på hjørnet av Ljabruveien og Mosseveien, fotografert en gang i 1930-årene. Familiene Brun (som bodde i "Garveribygningen" på Munkerudsaga) og Giltvedt (som bodde i "Florida") sees på trappen. Bruns datter Solveig var gift med Birger Giltvedt. Familien eide "Florida" fra 1930-tallet til midten av 1950-tallet, da kommunen eksproprierte. Huset sto lenge forfallent, men det ble pusset opp i 2002/2003. Husmannsplassen Tangen lå like bak huset. Bildet er utlånt av Berit Heiberg.

BildeID

SA20030331

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

179

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Wilberg, Gerd

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-11-19