Undelis kolonialforretning

Metadata

Tittel

Undelis kolonialforretning

Beskrivelse

Undelis kolonialforretning. Bildet er sannsynligvis fra høsten 1925, da kjøpmann Undeli kjøpte de to bilene vi ser foran forretningen. På skiltet foran den ene bilen leser vi: "Sæter billigbilstasjon". Undelis billigbiler ble skiftet ut med ordinære drosjer etter noen år. Det var i alt 5 drosjer på Sæter i 1940, da krigen kom. Huset helt i bakgrunnen, som vi ser bare taket på, huset i sin tid fru Bisgaards Nordstrand Konditori.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030299

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

183

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-11-03