Togstopp på Nordstrand stasjon

Metadata

Tittel

Togstopp på Nordstrand stasjon

Beskrivelse

Togstopp på Nordstrand stasjon. Bildet er etter et postkort fra 1906.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030281

Fotograf

Gårds/bruksnr.

182/1

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Johannessen, F.: Utsikt over Nordstrands historie, 2000, s.70

Giver

Rasmussen, Gunvor

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-10-08