Smeden

Metadata

Tittel

Smeden

Beskrivelse

Smeden var en husmannsplass utskilt fra Skullerud gård. Huset brant i ca 1972

Dato (årstall)

BildeID

SA20100001

Gårds/bruksnr.

G.nr 168 B.nr 27

Sted

Giver

Mariussen, Aase

Informant

Lunde, Arne J

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2006-04-05