Skolehagen ved Prinsdal skole sommeren 1968

Metadata

Tittel

Skolehagen ved Prinsdal skole sommeren 1968

Beskrivelse

Prinsdal skole ble opparbeidet i 1965. Den ble drevet som et fritidstilbud. Mange elever deltok ivrig gjennom sesongen. Se ellers artikkel om skolehagene.

Dato (årstall)

BildeID

SA20100130

Fotograf

Gårds/bruksnr.

Øvre Prinsdals vei 54, 1263 Oslo

Fargeinfo

farger

Publikasjon

http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1499307

Giver

Gustavsen, Kjell

Informant

Gustavsen, Kjell

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2010-03-24