Skamfert tuntre på det tidligere tunet til Leirskallen Østre

Metadata

Tittel

Skamfert tuntre på det tidligere tunet til Leirskallen Østre

Tema

Beskrivelse

Det siste minnet om Leirskallen Østre er det skamferte tuntreet på toppen av Leirskallbakken. Bildet ble tatt i mars 2002, og asketreet har i ettertid skutt nye greiner. Gården ble revet i begynnelsen av 1950-årene.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030385

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

180

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Sør i Aker 2002, s. 100.

Giver

Sunde, Arne

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-20