Sidebygningen og hjørnet av våningshuset på Tyslevseter, 1945/46

Metadata

Tittel

Sidebygningen og hjørnet av våningshuset på Tyslevseter, 1945/46

Tema

Beskrivelse

Bildet viser sidebygningen (drengestue?) og hjørnet av våningshuset på Tyslevseter i 1945 eller 1946. Våningshuset står der fortsatt i ombygd form.

BildeID

SA20030340

Gårds/bruksnr.

183/4

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Veiene på Nordstrand og Ljan, 1998, s. 65

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-07