Sandbakken før utbyggingen

Metadata

Tittel

Sandbakken før utbyggingen

Beskrivelse

Sandbakken før utbyggingen. Sandbakken var et småbruk, tidligere plass under Hellekindset gård på Klemetsrud (også kalt Lille Stensrud). Stedet ble ryddet på 1600-tallet og kjøpt av Oslo kommune i 1947. Gårdsdriften ble nedlagt i 1956.

BildeID

SA20030178

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

174/4

Sted

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-04-02