Plassen Nordre Skogen nedenfor Langbråten

Metadata

Tittel

Plassen Nordre Skogen nedenfor Langbråten

Beskrivelse

Plassen Nordre Skogen nedenfor Langbråten er revet for å gi plass for en utvidelse av søppelfyllinga på Grønmo. Bildet er tatt 21. mai 1989. Gårdsnr 171.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030073

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

171

Giver

Brevik, Reidar Ø.

Informant

Brevik, Reidar Ø.

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-03-05