Nordstrandveien sett vestover fra Skulleruddumpa

Metadata

Tittel

Nordstrandveien sett vestover fra Skulleruddumpa

Beskrivelse

Nordstrandveien sett vestover fra Skulleruddumpa. Leirskallen Østre til venstre i bakgrunnen (våningshus og stabbur). Området der Nordstrandveien endte ble kalt "Verdens ende" i sin tid av dem som bodde på "Nordstrandshøiden".

Dato (årstall)

BildeID

SA20030294

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

180

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-09-24