Nord for Bakkeløkka gård

Metadata

Tittel

Nord for Bakkeløkka gård

Tema

Beskrivelse

Sannsynligvis er dette Augustenborg gård, nord for Bakkeløkka gård som ble utskilt fra Leirskallen. Gården var i drift til omkring 1970 og ble revet i forbindelse med utvidelse av Enebakkveien/E6.

Dato (årstall)

BildeID

SA20110033

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

180/6

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Oslo byleksikon 3.utg. s. 77

Giver

Brevik, Reidar Ø.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2010-03-24