Krysset Bekkelagsveien og Skogbakken.

Metadata

Tittel

Krysset Bekkelagsveien og Skogbakken.

Tema

Beskrivelse

Krysset Bekkelagsveien og Skogbakken. Rich. Hiltons villa, Skogbakken 4,"Villa Springbank" i bakgrunnen.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030236

Fotograf

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

BEKKELEIENE FISKERLAGET, 1992, side 94.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-05-13